Job

แผนที่และการเดินทาง

วิธีสมัครงาน

1. กรอกประวัติของท่านในระบบ Online ผ่าน https://careers.cod.co.th

1.1 เลือกบริษัท สถานที่ทำงาน หรือตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัครงาน

1.2 หน้า Jobs Description จะแสดง รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ท่านเลือก ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม “สมัครงาน” เพื่อทำการกรอกข้อมูลประวัติโดยย่อของท่าน

1.3 หน้า Apply Jobs ทำการกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน ในส่วนท้าย “PRIVACY POLICY” ท่านสามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ COD CAREER หากท่านทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่าน คลิกที่ปุ่ม “สมัครงาน” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสมัครงานของท่าน

สมัครงานผ่านระบบ Online

2. ส่งเมล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ มายัง

Email : recruit@cod.co.th

ส่วนงานสรรหา 02-095-3359, 02-095-3376, 02-095-3380 -1
ส่วนงานสรรหา (ธุรกิจร้านอาหาร) 097-260-4102 , 097-192-4102

เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน พร้อมระบุว่า ได้ทำการกรอกใบสมัคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางบริษัทจะทำการพิจารณาคุณสมบัติ และทำการแจ้งนัดหมายการสัมภาษณ์ต่อไป

3. ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่าน เบอร์โทร/อีเมลล์ และ เลขที่บัตรประชาชนที่ท่านได้ทำการกรอกที่หน้า Apply Jobs ผ่าน https://careers.cod.co.th/login

4.  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท เเผนที่ตั้งเส้นทางการเดินทางมายังบริษัท สามารถเข้าไปดูได้ที่ เมนู เเผนที่และการเดินทาง

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องการรับสมัครงาน

IT

IT Developer (Android Developer)

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • พัฒนาระบบ สารสนเทศ (พัฒนาบน Mobile)
 • Support แก้ปัญหาโปรแกรมที่พัฒนา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม Andriod Studio, Angular, Java, Node js, API
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Apply Now

 

IT Developer

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • พัฒนาระบบ POS
 • ติดตั้ง Implement สายงาน (ร้านอาหาร)
 • Support ระบบงาน (ร้านอาหาร)
 • ระบบอื่นๆตามที่ได้รับอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม VB Net, SQL Server, Crystal Report, C#, ASP, Net, HTML, ERP, CSS, ANGULAR, AJAX, ISON, IONIC (โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง)
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Apply Now

 

Application Support

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • รับโทรศัพท์ แก้ปัญหางานระบบ Application ตามที่ User ร้องขอ
 • ติดตั้งตามงานที่แก้ไขตาม Case ให้สำเร็จ
 • สามารถใช้งาน SQL Server ได้
 • Test ระบบงานที่ Programmer พัฒนาขึ้น
 • ระบบอื่นๆตามที่ได้รับอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ERP , ฐานข้อมูล (Database) SQL Server
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Apply Now

 

Web Developer

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • พัฒนาและปรับแต่ง Website ที่สร้างมาจาก WordPress , HTML
 • เขียนและอัพเดตเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Website ต่างๆ
 • พัฒนาระบบ Web-Commerce , Link , ERP
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม PHP, JAVA, JSON, API, SQL, WORDPRESS, HTML5, CSS
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Apply Now

Technician

Technician (Kratos Tracking)

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ GPS ในรถยนต์ และรถบรรทุก
 • ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ GPS
 • เช็คระบบอุปกรณ์ในรถยนต์ต่างๆ
 • ทำรายงานการติดตั้งอุปกรณ์
 • ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์ GPS 1 ปีขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถในการขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Apply Now

Other

พนักงานขับรถ

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ขับรถรับส่งผู้บริหารและวางแผนการเดินทางให้ทันจุดหมายตรงเวลา
 • บำรุงรักษารถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมใช้งานเสมอ
 • ตรวจสอบเช็คสภาพรถประจำวัน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • สุภาพ เรียบร้อยมีระเบียบ ใจเย็น
 • ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ขณะปฏิบัติงาน
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • หากมีประสบการณ์การขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now