Job

แผนที่และการเดินทาง

วิธีสมัครงาน

1. กรอกประวัติของท่านในระบบ Online ผ่าน

1.1 กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “ตกลง”

1.2 ใบสมัครงานมีทั้งหมด 4 หน้า กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม “NEXT”

1.3 เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้ง 4 หน้าแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม “บันทึก” ในส่วนท้ายของหน้า 4

สมัครงานผ่านระบบ Online

2. ส่งเมล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ มายัง

Email : recruit@cod.co.th

เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน พร้อมระบุว่า ได้ทำการกรอกใบสมัคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางบริษัทจะทำการพิจารณาคุณสมบัติ และทำการแจ้งนัดหมายการสัมภาษณ์ต่อไป

3.  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท เเผนที่ตั้งเส้นทางการเดินทางมายังบริษัท สามารถเข้าไปดูได้ที่ เมนู เเผนที่และการเดินทาง

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องการรับสมัครงาน

IT

IT Developer (Android Developer)

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • พัฒนาระบบ สารสนเทศ (พัฒนาบน Mobile)
 • Support แก้ปัญหาโปรแกรมที่พัฒนา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม Andriod Studio, Angular, Java, Node js, API
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Apply Now

 

IT Developer

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • พัฒนาระบบ POS
 • ติดตั้ง Implement สายงาน (ร้านอาหาร)
 • Support ระบบงาน (ร้านอาหาร)
 • ระบบอื่นๆตามที่ได้รับอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม VB Net, SQL Server, Crystal Report, C#, ASP, Net, HTML, ERP, CSS, ANGULAR, AJAX, ISON, IONIC (โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง)
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Apply Now

 

Application Support

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • รับโทรศัพท์ แก้ปัญหางานระบบ Application ตามที่ User ร้องขอ
 • ติดตั้งตามงานที่แก้ไขตาม Case ให้สำเร็จ
 • สามารถใช้งาน SQL Server ได้
 • Test ระบบงานที่ Programmer พัฒนาขึ้น
 • ระบบอื่นๆตามที่ได้รับอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ERP , ฐานข้อมูล (Database) SQL Server
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Apply Now

 

Web Developer

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • พัฒนาและปรับแต่ง Website ที่สร้างมาจาก WordPress , HTML
 • เขียนและอัพเดตเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Website ต่างๆ
 • พัฒนาระบบ Web-Commerce , Link , ERP
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม PHP, JAVA, JSON, API, SQL, WORDPRESS, HTML5, CSS
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Apply Now

Technician

Technician (Kratos Tracking)

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ GPS ในรถยนต์ และรถบรรทุก
 • ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ GPS
 • เช็คระบบอุปกรณ์ในรถยนต์ต่างๆ
 • ทำรายงานการติดตั้งอุปกรณ์
 • ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์ GPS 1 ปีขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถในการขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Apply Now

Other

พนักงานขับรถ

Overview

E-mail ติดต่อ : recruit@cod.co.th
Tel : 02-095-3889,02-095-3890
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ขับรถรับส่งผู้บริหารและวางแผนการเดินทางให้ทันจุดหมายตรงเวลา
 • บำรุงรักษารถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมใช้งานเสมอ
 • ตรวจสอบเช็คสภาพรถประจำวัน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • สุภาพ เรียบร้อยมีระเบียบ ใจเย็น
 • ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ขณะปฏิบัติงาน
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • หากมีประสบการณ์การขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now