บริษัท  คราทอส  จำกัด 

968   อาคารอื้อจือเหลียง   ชั้น  5   ถนนพระรามที่ 4  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

KRATOS Co.,Ltd.

968 U Chu Liang Building Fl. 5, Rama 4 Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : 02-095-3889,02-095-3890

E-mail : contact@kratos.co.th

แผนกทรัพยากรบุคคล  

Tel : 02-095-3375,02-095-3376
E-mail : recruit@cod.co.th