บริษัท  คราทอส  จำกัด 

968  อาคารอื้อจือเหลียง  ชั้น 9   ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

KRATOS Co.,Ltd.

968 U Chu Liang Building Flr 9, Rama 4 Rd,
Silom Bangrak, Bangkok 10500

Tel : 0-2687-5188,0-2637-5000 ต่อ 118

E-mail : contact@kratos.co.th

Map  Latitude : 13.7275808 , Longitude : 100.5403465